Ateisten: Vi slutar att
existera när vi dör

Ingenting tyder på att vi lever vidare.
Det anser Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna.
– Men det är klart att det vore roligare. Jag skulle ändra mig om det fanns verkliga belägg för det.

 

C

hrister Sturmark är sekulär humanist – därmed också ateist – och på fritiden ordförande i förbundet Humanisterna.
Han tycker att religionen lägger beslag på existentiella frågor, även här i det som kallas världens mest sekulariserade land. Själv arbetar han för att samhället ska vara just sekulärt och bygga på sekulär etik och faktabaserad politik, till exempel inom sjukvården.
Hans syn på vad som händer efter döden är klar:
– Medvetandet, det vi kallar själen, är en funktion i hjärnan. När hjärnan dör upphör vårt medvetande att existera. Däremot fortsätter våra beståndsdelar – som atomer, kol och mineraler – att existera i träd, blommor och så. Vi ingår ju i naturens kretslopp. Det är en poetisk tanke, men den har inget med medvetandet att göra.

Christer Sturmark, Stockholm. Foto: Stefan Mattsson Christer Sturmark, Stockholm. Foto: Stefan Mattsson
Christer Sturmark tänker inte ofta på döden, men försöker ändå hålla den stången sedan han fick barn för sju år sedan. ”Sedan dess lever jag hälsosammare för att hänga med honom i livet lite längre”. Foto: STEFAN MATTSSON

En vanlig invändning är förstås att ”Men ingen kan veta att det bara tar slut”. Det argumentet tycker inte Christer Sturmark håller:
– Det är en felaktig invändning eftersom det gäller allt vi tror om världen: Jag tror till exempel att jorden är rund utan att kunna kolla det själv.
– Så vi har goda skäl att tro att medvetandet upphör när vi dör eftersom vi vet tillräckligt mycket om medvetandet för att kunna dra slutsatsen att det är den rimligaste hypotesen: Vi slutar att existera. Det tror jag på goda grunder.

Om det kom belägg för ett liv efter döden vore det skitcool.

Men om det kommer fram nya belägg som tvärtom visar att livet fortsätter kommer Christer Sturmark att ändra sig.
– Absolut! Det är okontroversiellt för min del. Det är otroligt mycket vi inte vet om universums egenskaper, och om det kom belägg för ett liv efter döden vore det skitcool. Det skulle jag så klart bli glad över. Men det är ett så radikalt påstående så det skulle krävas mycket starka belägg och olika experiment.

FAKTA
Ateism (av grekiskans ord för ”nekande” och ”gud”): Åsikten att det inte finns någon gud eller högre makt. Ateism som genomtänkt filosofi uppkom på 1600- och 1700-talen.
Agnosticism (av grekiskans ord för ”utan” och ”kunnande”): Åsikten att det inte går att veta om det finns någon gud eller högre makt.

Källa: Nationalencyklopedin.

Är du rädd för döden?
– Ja, jag tycker det är jätteläskigt. Det är verkligen inget som lockar mig, och jag skulle gärna vilja att det fanns goda skäl att tro att livet fortsätter efter döden. Det vore roligare.
Vad är det som du tycker verkar otäckt?
– Förstås själva döendet, i många fall är det ingen trevlig upplevelse. Sedan är det så mycket mer jag vill uppleva och lära mig. Och när man har småbarn som jag är det en separation man inte vill vara med om. Man lämnar ju människor efter sig.
Hur känner du när du tänker på det som du tror: Att Christer Sturmark bara kommer att vara borta en dag?
– Det är en väldigt konstig tanke. Jag kan trösta mig med att – som filosofen Epikuros sa – där jag är, är inte döden. Där döden är, är inte jag. Vi är ju aldrig på samma ställe. En ganska skön tanke.

Christer Sturmark, Stockholm. Foto: Stefan Mattsson Christer Sturmark, Stockholm. Foto: Stefan Mattsson

Christer Sturmark tycker att det finns en ”otrolig rädsla” i samhället för att ta i de stora existentiella frågorna, som döden.
– Det illustreras tydligt med att regeringen vägrar ta i frågan om aktiv dödshjälp. Vi tror att vi lever i ett sekulärt land, men det är bara skensekulärt. I den här frågan ligger religiösa skäl till grund i motståndet även om ingen låtsas om det: Som att det är Gud som bestämmer om liv och död, att livet är heligt.
Att många håller med honom om aktiv dödshjälp märks i Aftonbladet/Inizios undersökning: Nästan sju av tio är för. Yngre är något mer positiva än äldre.
50,2 procent håller också med Christer Sturmark om att de inte tror på liv efter döden.

Cecilia Gustavsson