”Jag har gjort upp en dödenplan”

Ida Boström, 36, är mamma, läkarstudent – och svårt cancersjuk.

För att hantera sin situation har hon utarbetat två olika planer: en för livet och en för döden.
– Mina planer gör att jag känner mig trygg, oavsett vad som händer.